Borsanın devi şirket 865 milyonluk varlık satışı yaptı !

Borsanın devi şirket 865 milyonluk varlık satışı yaptı !

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. 497.400.943,56 TL ve 368.225.000 TL’lik iki farklı anlaşmayla kasasına toplam 865.625.943 TL koydu.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş., Koza-İpek Holding’e ait konut ve ofislerin satışından 865.625.943 TL kazandı. Bu rakam, 497.400.943,56 TL ve 368.225.000 TL’lik iki farklı anlaşmayla elde edildi.

Şirket, satılan taşınmazların kira getirisinin yıllık esas faaliyet kârına yüzde 0.01 oranında etkisi olduğunu ve genel kurulda varlıkların satılması konusunda karar alındığını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamalarda şu hususlara yer verildi:

Şirketin İngiltere’de bulunan ve sahip olduğu 5 adet gayrimenkulün kira geliri elde etmediği, dolayısıyla şirket faaliyetlerine katkı sağlamadığı göz önüne alınarak,

Verimsiz aktiflerin yatırıma dönüştürülmesi ve şirket faaliyetlerinin finansmanına özgülenmesi amacıyla atıl ve faaliyet dışı gayrimenkullerin nakde çevrilmesi hedeflenerek,

SPK lisanslı Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu doğrultusunda, net defter değeri 75.807.897 TL olan gayrimenkuller, toplam 497.400.943,56 TL (21.102.600 GBP) bedel üzerinden Koza-İpek Holding A.Ş.’ye satılmak üzere, her iki şirketin Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine, 29.03.2023 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fon Kurulu tarafından karar alındı.