%13859 rekor bedelsiz!

%13859 rekor bedelsiz!

%13859 rekor bedelsizi ne zaman ?? Tüm detayları sizin için topladık …

THYAO gibi şirketler, bilanço açıklamalarının ardından bedelsiz hisse senedi dağıtım potansiyellerini ortaya koyabilirler. THYAO’nun bedelsiz potansiyeline ilişkin aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır:

  • Şirket: THYAO
  • PD/DD (Piyasa Değeri/Defter Değeri): 1.1
  • F/K (Fiyat/Kazanç Oranı): 4.2
  • Bedelsiz Potansiyeli: %13859

Bedelsiz hisse senedi dağıtımı, doğrudan para girişi olmadığı için şirkete maddi bir katkı sağlamaz. Ancak hisse senedinin bedelsiz dağıtımı sonrasında fiyatının düşmesi, hissenin daha erişilebilir hale gelmesine ve yatırımcılar arasında olumlu bir algı oluşturmasına katkıda bulunabilir.

Ancak hisse senedinin değeri üzerindeki etkiler tahmin edilemez ve her zaman pozitif olmayabilir. Bedelsiz hisse senetleri, şirketin potansiyelini yansıtabilir, ancak şirketin sermaye artırımı yapacağını ve hatta yapılsa bile hisse fiyatının artacağını garanti etmez.

Unutmayın ki hisse senetlerinin değeri birçok faktöre bağlıdır. Piyasa koşulları, şirketin performansı, ekonomik faktörler ve yatırımcı beklentileri gibi etmenler hisse senedinin fiyatını etkileyebilir. Dolayısıyla bedelsiz hisse senetlerinin hisse fiyatı üzerindeki etkisi belirsiz olabilir.

Bedelsiz sermaye artırımı, bir şirketin mevcut hissedarlarına yeni hisse senetleri dağıtarak sermayesini artırma yöntemidir. Bu tür bir artırım, mevcut yatırımcıların hisse senedi sahipliğini artırarak şirketin büyümesine ve genişlemesine destek olmayı hedefler.

Ancak bedelsiz sermaye artırımının hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisi, piyasa koşullarına ve yatırımcı algısına bağlı olarak değişebilir. Bedelsiz sermaye artırımı duyurusu genellikle hisse senetlerinin arzını artırır. Talep sabit kalırsa, arzın artmasıyla birlikte mevcut hisse senedi sahiplerinin payları seyreltilmiş olur ve hisse senedi fiyatları düşebilir.