%180 rekor bedelsiz bugün hesaplarda!

%180 rekor bedelsiz bugün hesaplarda!

%180 rekor bedelsiz bugün hesaplarda! Bu şirket %180 rekor bedelsizi hissedarların hesaplarına alacak olarak kaydetti. Tüm detayları…

%180 rekor bedelsiz bugün hesaplarda!

Lüks Kadife #LUKSK, %180 rekor bedelsizi hissedarların hesaplarına alacak olarak kaydetti. Yapılan açıklamanın detayları;

LÜKS KADİFE TİCARET SANAYİİ  A.Ş. ‘nin 15.05.2023  tarihinde başlayan % 180 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş   pay senetlerinin artırım karşılıkları  ilgili  üyelerin müşteri alt    hesaplarına 17.05.2023 tarihinde alacak kaydedilmiştir.

Bedelsizi hatırlayalım;

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 30.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 18.000.000.-TL artırılarak 10.000.000.-TL’den 28.000.000.-TL’ye çıkarılmasına,18.000.000 TL’nin 16.703.603 TL’si olağanüstü yedeklerden 1.129.785 TL’si geçmiş yıl karlarından ve 166.612 TL’si özsermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanmasına,

Sermaye artırımında kullanılacak olan 18.000.000.-TL’lik tutarın, bedelsiz payların artırım tarihindeki pay sahiplerine paylarına isabet eden oranda (%180) bedelsiz pay olarak tevdi edilmesine ve bedelsiz sermaye artışı sebebiyle ihraç edilecek kaydi payların, tüm pay sahiplerine payları oranında tevdi edilmesine,

Bu kapsamda, iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin “Kayıtlı ve çıkarılmış sermaye ” başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine,

Karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na başvurulmasına ve tabi olunan mevzuat uyarınca gerekli izin ve onay işlemlerin yerine getirilmesine karar verilmiştir.