%28000 bedelsiz tarihi açıklandı mı ?

%28000 bedelsiz tarihi açıklandı mı ?

%28000 rekor bedelsiz tarihi belli oldu mu? Bilançoların açıklanmasının ardından bedelsiz potansiyelleri ortaya çıkıyor. Bunlardan en yüksek olanı sizler için bulduk. Tüm detayları ve daha fazlası…

Bilançoların açıklanmasının ardından bedelsiz potansiyelleri ortaya çıkıyor. Bunların en yüksek olanı KordSa #KORDS’u sizler için inceledik. 

Özkaynaklar, ödenmiş sermayeye bölünerek hesaplanan bedelsiz potansiyelleri aşağıdadır;

Hisse                           PD/DD                                                                     F/K                                                               Bedelsiz potansiyeli
KORDS                            1.4                                                              12.8%27901

Şirketin bedelsiz potansiyeli %28000 olarak belirtilmiştir. Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin mevcut hissedarlara ücretsiz olarak yeni hisse senetleri dağıtarak sermayeyi artırmasını ifade eder. Bu durumda, mevcut hissedarlar yeni hisse senetlerini alarak paylarını artırırken, şirketin sermayesi de büyümüş olur. Ancak, bedelsiz sermaye artırımı şirketin fiyatını etkileyebilir. Eğer bedelsiz sermaye artırımı duyurusu yapıldığında hisse senetlerinin arzı artar ve talep aynı kalırsa, hisse senetlerinin fiyatı düşebilir. Talep artarsa ise fiyat artışı mümkün olabilir.

Bedelsiz sermaye artırımı aynı zamanda mevcut hissedarların paylarını artırdığı için, şirketin kontrolünün değişmesine veya mevcut hissedarların haklarının azalmasına neden olabilir. Bununla birlikte, bedelsiz sermaye artırımı mevcut hissedarların daha fazla hisse senedi elde etme potansiyeli sağladığı için daha yüksek bir kar elde etme imkanı sunabilir.

Ancak, yüksek bedelsiz potansiyeli şirketin sermaye artırımı yapacağı veya hisse senetlerinin fiyatının artacağı anlamına gelmez. Bedelsiz potansiyel yüksek olmasına rağmen, hisse senetlerinin fiyatı ve şirketin gelecekteki performansı üzerindeki etkisi piyasa koşullarına ve beklentilere bağlıdır.