1’e TAM 1276 veriyor !!! İşte o hisse !

1’e TAM 1276 veriyor !!! İşte o hisse !

Bilançoların açıklanmasının ardından bedelsiz potansiyelleri ortaya çıkıyor !! 1’e 1000 veren Rekor bedelsiz !

Bilançoların açıklanmasıyla birlikte, şirketlerin bedelsiz potansiyelleri ortaya çıkmaktadır. Bu potansiyeller, hisse senedi sahiplerinin mevcut hisselerine ek olarak ücretsiz olarak yeni hisse senetleri alabilecekleri anlamına gelir. Bu potansiyeller arasında en yüksek beklenen bedelsiz potansiyellerden biri #YBTAS hissesine aittir.

#YBTAS hissesi için bedelsiz potansiyel oranı %127549 olarak belirlenmiştir. Bedelsiz potansiyel, şirketin hisse senetlerinin bedelsiz bir şekilde dağıtılması durumunda, mevcut hisse senedi sahiplerinin elindeki lot sayısının büyük ölçüde artabileceğini gösterir.

Eğer bu bedelsiz dağıtım gerçekleşirse, 1 lot sahibi olan bir yatırımcının elinde tam olarak 1.276 lot bulunacaktır. Bu hesaplama, mevcut lot sayısının bedelsiz potansiyel oranıyla çarpılmasıyla yapılmaktadır.

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin mevcut hissedarlara ücretsiz hisse senetleri dağıtarak sermayesini artırmasını sağlar. Bu durumda, mevcut hisse senedi sahipleri ellerindeki paylarını artırırken, şirketin sermayesi de güçlenir.