Bakan Şimşek’den yeni açıklama !

Bakan Şimşek’den yeni açıklama !

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündem olan Bakan Mehmet Şimşek tekrardan bakışları üzerine çekti !

Bakan Şimşek, G20 zirvesi için Hindistan’a gitmeden önce cuma günü imzaladığı ve bugün tüm kamu kurumlarına gönderilen genelgede, 30 Haziran 2021 tarihli kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin “Tasarruf Tedbirleri” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ni hatırlatmıştır.

Genelge kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, kendi bütçeleri veya tasarruflarındaki diğer kaynaklardan yapacakları yurt içi ve dışı harcamalar ile taşınır ve taşınmazların kullanımında belirlenen tedbirlere uymakla talimatlandırılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde, kamu hizmetlerinin bütçe sınırları içinde kalınarak azami tasarruf anlayışıyla yerine getirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bütçelerde fazladan yük oluşturacak faaliyet genişlemesinden kaçınılması, ilgili mevzuatta belirtilen faaliyet alanlarıyla doğrudan ilgili olmayan harcamaların yapılmaması ve alım işlemlerinde ölçek ekonomisinden yararlanılarak düşük maliyetli çözümlerin aranması önerilmiştir. Aynı zamanda, ortak alım yoluyla tedarikin yaygınlaştırılması için çaba gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Genelgeyle birlikte, kamu kurumlarından ek tasarruf tedbirleri uygulanması istenmektedir. Deprem kaynaklı maliyetler dışında tüm harcamaların gözden geçirilmesi, tedbirlerin hızla uygulanması ve tasarruf takibinin sıkı bir şekilde sağlanması hedeflenmektedir.

Kamu kurumları, taşınmaz edinimi ve kiralanması, resmi taşıt edinimi ve kullanımı, haberleşme giderleri, personel görevlendirmeleri, basın ve yayın giderleri, kırtasiye ve demirbaş alımları gibi giderlerini tasarruf kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştireceklerdir.