Bu şirket sermayesini 2.400.000 TL arttırıyor !

Hedef girişim sermaye arttırımı bütçesini açıkladı !!

Girişim yaptığı yönetim kurulu toplantısında sermayesini bedelsiz 2.400.000 artıracağını şu cümlelerle açıkladı :”Şirketimizin 2.000.000.000.-TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 325.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin; tamamı 2022 yılı karından karşılanmak suretiyle bedelsiz olarak 240.000.000.-TL artırılarak 565.000.000.-TL’sına çıkarılması hususunda şirket esas sözleşmesinin “”Sermaye ve hisse senetleri” başlıklı 8.maddesinin tadiline izin ve onay verilmesi amacıyla 05.05.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır.”