Derin teknoloji alanındaki girişimciler için “TEKNOVISA” uygulaması geliyor

Derin teknoloji alanındaki girişimciler için “TEKNOVISA” uygulaması geliyor

ANKARA (AA) – Türkiye’de girişimciliğin desteklenmesi kapsamında, derin teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimcilerin başka ülkelerde serbest dolaşımını sağlayacak vize uygulaması olan TEKNOVISA Programı hayata geçirilecek.

AA muhabirinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın genelgesiyle duyurulan “Ulusal Teknoloji Girişimciliği Strateji Belgesi”nden yaptığı derlemeye göre, söz konusu belgede, Türkiye girişim ekosistemi, 5 ekosistem bileşeni altında incelenerek Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla teknoloji girişimciliğini güçlendirici 30 strateji ortaya konuldu.

Belgede tanımlanan stratejiyle teknoloji girişimciliğinin çevik yapısının etkin biçimde harekete geçirilerek ülkenin 2023, hatta daha ilerideki hedeflerine ulaşması amaçlanıyor.

Girişimcilerin başka ülkelerde serbest dolaşımı sağlanacak

Bu kapsamda, Türkiye teknoloji girişimciliğinin Avrupa’daki önde gelen ekosistemlerle yakınlaştırılması birincil öncelik olarak kabul edilecek. Londra, Berlin, Paris gibi şehirlerle vatandaşların yoğun oldukları merkezlerdeki fonlar, hızlandırıcılar, melek yatırım ağları gibi aktörlerle yakın iş birlikleri tesis edilecek.

Teknogirişimlerin bu pazarlarda daha fazla yer alabilmelerine yönelik ön açıcı tedbirler alınacak.

Teknoloji alanında kritik uzmanlıklara sahip yeteneklerle yenilikçi iş modelleri ve derin teknolojiye dayalı girişimi olan girişimcilere özel vize uygulaması olarak TEKNOVISA Programı hayata geçirilecek.

Girişimci vizesi uygulamaları, diğer vize türlerinden farklı, ülkeye giriş izninin ötesinde, özel olarak seçilen nitelikli ve yetenekli bir hedef grup olan girişimcilerin, yenilikçi veya teknoloji tabanlı iş fikirlerini hayata geçirebilmeleri için geçici, şartlı, kolaylaştırılmış, ilave bazı destekler sunularak uygulanan özel bir vize türü olarak tanımlanıyor.

Ülkeler, girişimci vizesiyle başka ülkelerdeki yetenekli girişimcileri çekerek ekosistemlerini büyütüp geliştiriyor.

Girişimcilerin bürokratik aşamalarda yaşayacakları çeşitli sorunların giderilmesi ve hukuki işlemlerde kolaylaştırıcı olunması, ülkeye ve girişimcilik ekosistemine adaptasyonlarını hızlandıracak mekanizmaların oluşturulması girişimcilik vize programlarının ortak özellikleri olarak görülüyor.

Girişimci vizesiyle yurt dışından gelmiş girişimlerin Türkiye’ye göç etmesini sağlayacak kolaylaştırıcı ve teşvik edici bir mekanizmanın geliştirilmesi hedefleniyor.

Ölçeklenmeye özel hızlandırma programı, mentorluk mekanizmaları, yatırımcı ile buluşturma gibi ek desteklerle zenginleştirilerek teknoloji girişimciliği ekosisteminde faaliyet gösteren teknoloji girişimlerinin ülkeye çekilmesi planlanıyor.

Teknoloji liderlerinden oluşan mentorluk ağı oluşturulacak

“Stratejik ittifak” kurulacak ülkeler özelinde karşılıklı serbest dolaşım imkanlarının oluşturulmasına yönelik adımlar atılacak.

Yurt içinde ve farklı ülkelerde yaşayan teknoloji liderlerinden oluşan bir mentorluk ağı oluşturulacak.

Bu ağda yer alan liderlerin, ülkeyi uluslararası arenada temsil etmeleri beklenecek. Bunların, kamu politikaları oluşturulmasında ve küresel potansiyeli olan teknogirişimlerin yurt dışına açılma süreçlerinde destekleri alınacak.

Yenilikçi iş modelleri ve derin teknolojiye dayalı ve küresel boyutta başarı potansiyeline sahip girişimlerin ülkeye kazandırılması amacıyla özel bir destek programı hayata geçirilecek.

Teknogirişimlerin küresel pazarda etkin olabilmeleri için e-Turquality Programı ile yaygın ve sürekli bir destek mekanizması işletilecek.

Muhabir: Ayşe Böcüoğlu Bodur