Dev temettü yatırımcılarını sevindirdi! Rekor oran %833,333

Dev temettü yatırımcılarını sevindirdi! Rekor oran %833,333

ALCAR’dan rekor temettü haberi! Şirket %833,333 oranında kar payı dağıtacağını duyurdu.

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2022 yılına ait finansal tablolarında yer alan 632.043.140,-TL vergi öncesi karından 52.767.620,-TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem karının %15,51’ine tekabül eden 90.000.000,-TL brüt tutarındaki kısmını ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtmaya karar verdi. Bu kar dağıtımı, hisse başına net 7,499 TL kar payı olarak yansıyacak ve toplamda %833,333 oranında temettü dağıtımı yapılacak. Belirtilen kar payının ödeme tarihi 19 Nisan olarak açıklandı. Ayrıca, dağıtılacak kâr payı üzerinden 8.946.000,-TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılacak ve kalan tutar olağanüstü yedek akçelere eklenecektir. Ar-Ge Girişim Sermayesi Fonu olarak 575.324,06 TL ve taşınmaz satış karının %50’si olan 181.928.469,86 TL’nin kurumlar vergisi istisnasından yararlanması amacıyla toplam 182.503.793,92 TL’nin pasifte özel fonlar hesabına aktarılması kararlaştırılmıştır. Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatı yapılacak ve kâr payı dağıtımına 17 Nisan 2023 tarihinde başlanacak.