O şirketten %9,80392 rekor temettü!

O şirketten %9,80392 rekor temettü!

GÜR-SEL TURİZM kar payı dağıtımına ilişkin KAP bültenine açıklama yaptı. Şirket tam %9,80392 oranında temettü kararını genel kurul onayına sundu!

GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.

220.629.432,48 TL net dağıtılabilir dönem karı açıklayan şirket  %9,80392 oranında kar payı dağıtım kararını duyurdu.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 18.05.2023 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

Yönetim Kurulu yapmış olduğu görüşmeler sonucunda; 2022 yılı karından brüt 10.000.000,00 TL net 9.000.000,00 TL nakit kâr dağıtılmasına ilişkin teklifin ekte yer alan kâr dağıtım tablosunda görüldüğü şekilde 23.05.2023 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul‘un onayına sunulmasına;

Bu çerçevede;

a) 2022 yılı Vergi Mevzuatına göre oluşan net dönem kârından toplam 4.432.908,52 TL nin 1. Tertip Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

b) Ortaklara brüt 10.000.000,00 TL, net 9.000.000,00 TL nakit kâr payı dağıtılmasına,

c) Kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

d) Kâr dağıtımının yıl içerisinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir tarihte peşin ödenecek şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.