%7930 rekor bedelsiz oranı! 

%7930 rekor bedelsiz oranı! 

%7930 rekor bedelsiz oranı! DEV ORAN! Bilançoların açıklanmasının ardından bedelsiz potansiyelleri ortaya çıkıyor.

Bilançoların açıklanması, bedelsiz potansiyellerin ortaya çıkmasına neden olur. Coca Cola İçecek #CCOLA’nın bedelsiz potansiyeli, özkaynakların ödenmiş sermayeye bölünmesiyle %7930 olarak hesaplandı.

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin mevcut hissedarlarına yeni hisse senetleri dağıtarak sermayelerini artırmasını sağlar. Bu işlem sırasında, şirketin çıkaracağı yeni hisse senetleri mevcut hisse senetlerine oranla ücretsiz olarak dağıtılır. Mevcut hissedarlar yeni hisse senetleri alarak paylarını artırırken, şirketin sermayesi de büyür.

Bedelsiz sermaye artırımı, hisse senetlerinin fiyatını etkileyebilir. Şirketin bedelsiz sermaye artırımı yapacağı açıklandığında, hisse senetlerinin arzı artar ve talep sabit kalırsa fiyatı düşebilir. Ancak talep artarsa, fiyat artabilir.