Sözleşmeli besicilikte uygulama esasları belirlendi

Sözleşmeli besicilikte uygulama esasları belirlendi

ANKARA (AA) – ESK’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, uygulama sektöre model teşkil etmesi amacıyla hazırlandı.

Buna göre, uygulamaya ilişkin ön talep başvuruları, besici tarafından ESK’nin internet sitesinde yayımlanan form doldurularak kombina müdürlüklerine yapılacak.

Bir besiciyle sözleşme imzalanacak hayvan adedi asgari 5 baş azami 200 baş olacak. Başvurusu uygun görülen besiciler ile kombina müdürlükleri arasında sözleşme imzalanacak. Başvurular 1 ay içerisinde sonuçlandırılacak.

Sözleşme imzalanan besici ile mevcut taahhüdünün yüzde 90’ı bitmeden yeni sözleşme imzalanmayacak. Yeni sözleşme imzalamak isteyen besicinin ilk sözleşmesi ve ikinci sözleşmedeki toplam hayvan adedi bir yıl içerisinde 200 başı geçmeyecek.

Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri yararlanamayacak

Sözleşmeli besicilik öncelikle atıl kapasitesi bulunan besiciler ile yapılacak.

Destekleme ödemeleri Bakanlık tarafından Ziraat Bankası aracılığıyla besicilerin hesabına aktarılacak.

Sözleşmeli besicilikten kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri yararlanamayacak.

Bakanlıkça Hayvan Hastalıkları Tazminatı Mevzuatı kapsamında mecburi kesime tabi tutulan sığırlar ile kesim sonrası muayenede karkasın imhasına karar verilen sığırlar ve TARSİM sigortaları havuzu kapsamında hasarı ödenmiş sığırlar için destekleme ödemesi yapılmayacak.

Sözleşme imzalanacak besicilerden hayvan başına 100 lira hizmet bedeli peşin veya besi süresi sonunda alınacak. Hizmet bedelini besi süresi sonunda ödemek isteyenlerden taahhüt senedi alınacak.

Sözleşmeli besicilik 5 yıl olarak uygulanacak ve sözleşmeler yıllık yapılacak.

Besiciye ait hükümler

Büyükbaş hayvanlar besici tarafından tedarik edilecek. Hayvanların bakımı, beslenmesi ve güvenliği besiciye ait olacak. Besicinin hayvan sağlığı ve refahı standartlarına uyması gerekecek.

Bakanlık tarafından onaylanmamış aşı, biyolojik madde, ilaç veya hormonlar kullanılmayacak. Hayvanların kesimhane veya kombinaya nakli de besiciye ait olacak.

Kuruma ait hükümler

Kesimler, sözleşmede belirtilen tarihte Kurum kombinalarında veya anlaşmalı kesimhanelerde yapılacak.

Karkas ağırlığı 201-250 kilogram aralığında olanlara kilogram başına 2,5 lira, 251-300 kilogram aralığında olanlara kilogram başına 3,5 lira ve 301 kilogram ve üzeri olanlara da kilogram başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Kurum, kayıt sistemi oluşturacak ve besicinin işletmesini besi periyodu boyunca en az 1 defa ziyaret edecek ve işletme ile ilgili gözlem raporu hazırlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı gerek gördüğü hallerde, destekleme birim fiyatlarında değişiklik yapabilecek.

Muhabir: Zeynep Canlı