SPK’dan tedbir kararı !

SPK’dan tedbir kararı !

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (YGYO) için tedbir kararı yayınlandı !

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada belirtilene göre, SPK, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/2 maddesinde yer alan bir fiilin gerçekleştirildiğine dair makul şüphe olduğunu tespit etti. Bu nedenle, yatırımcıların hak ve yararlarını korumak amacıyla, 6362 sayılı SPKn’nun 1. maddesi kapsamında, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemleri engellemek için tedbir alındı.

SPK, 6362 sayılı SPKn’nun 128/1-(a) maddesine dayanarak ve V-101.1 sayılı “Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği”nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca M.Ö, Ü.B.Ö, Y.A, E.Ö, Y.A isimli kişiler hakkında 31.07.2023 tarihinden itibaren 6 ay süreyle borsalarda geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.