Tarım Aletlerinde Hibe Var mı?

Tarım Aletlerinde Hibe Var mı?

Belirli bir başvuru sürecinin arından gerçekleşen tarım aletlerinde hibe, bu alanda çalışmakta olan pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Özellikle çiftçiler tarım aletlerini kapsayan makine ve ekipmanlarında herhangi bir hibe desteği olup olmadığını sıklıkla araştırmaktadır. Çiftçilere verilen bu hibe ile tarım aletlerinin kullanımını ve bu aletlerin üreticilerini artırmak amaçlanmaktadır. Bu amacın gerçekleşmesi doğrultusunda belirlenen alanlarda verim ve işgücünün de aynı oranda artması da amaçlanmaktadır.

Tarım Aletlerinde Hibe Alabilmek İçin Gereken Koşullar

Çiftçilere işlerine destek olmak ve verimliliği artırmak amacıyla tarım aletlerini kapsayan ekipmanları için %50 hibe desteği verilmektedir. Ancak makineleri ve ekipmanları kapsamakta olan bu hibeye başvurabilmek adına, belirli koşulları sağlayabiliyor olmak gerekir. Ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı şeklinde ikiye ayrılmış olan başvurular, uygun görülen çiftçilere %50 hibe desteği ile sonuçlanır.

Tarım aleti hibe başvurusu için ilk koşul, başvuracak olan kişilerin çiftçi kayıt sistemine üyeliklerinin bulunmasıdır. Ayrıca bu hibeye, bakanlık tarafından gerçekleştirilmiş olan kayıt sistemlerinde bir kaydı bulunan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. İş planı kapsamında proje sunan çalışanların ise belirtilmiş olan sisteme en az bir yıldır kayıtlı olması gerekir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan program kapsamında çiftçilere verilmekte olan hibe; makine, alet ve ekipman alımları için sağlanır. Bu hibe desteği ayrıca bitkisel üretim işleme veya tarımsal sabit yatırımlar gibi yatırımlar içinde sağlanmaktadır. Bu hibe yenilenebilir enerji sistemleri gibi alanlarda verimliliği artırmak adına geliştirilen bir proje olarak da bilinmektedir.

Tarım Aletleri İçin Verilen Hibe Hangi Araçları Kapsamaktadır?

Verilmekte olan bu hibe, en genel şekliyle balya makinesi, silaj makinesi veya yem karma makineleri gibi aletler için verilir. Üretici örgütü şartı ile verilmekte olan bu hibe, kendinden yürür makineleri kapsamaz. Taş toplama makinesi, çayır biçme makinesi, sekiz yaş ve altında bulunan traktörlerin elektrikli traktöre dönüştürülmesi gibi araçlarda, bu hibeye dahildir.

Tarım aletlerinde hibe bu alanda çalışan pek çok kişi için büyük bir önem taşımaktadır. Kalkınma desteklemesi olarak da bilinen bu hibe, işgücünün ve verimliliğin artması adına çiftçilere yardımcı olmayı amaçlar.