Tüketici güveni 91,1’e yükseldi

Tüketici güveni 91,1’e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksini yayımladı. Endeks, bir önceki aya göre yüzde 4 artışla 91,1’e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ortaklaşa yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, mayıs ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 4 artış gösterdi. Nisan ayında 87,5 olan endeks, Mayıs ayında 91,1 seviyesine yükseldi.

Tüketici güven endeksi, 0 ile 200 arasında değer alabilen bir ölçektir. 100’den büyük olan bir endeks değeri, tüketici güveninde iyimser bir durumu ifade ederken, 100’den küçük olan bir değer ise tüketici güveninde kötümser bir durumu gösterir.

Ankette yer alan sonuçlara göre, mevcut dönemde hanehalkının maddi durumuna ilişkin endeks 69,1’den 70,6’ya yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde hanehalkının maddi durum beklentisi endeksi ise 89,8’den 94’e yükselerek olumlu bir yönde ilerledi. Aynı şekilde, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi de 95,2’den 100,5’e yükseldi.

Bu verilere göre, tüketicilerin maddi durumlarına ve genel ekonomik duruma ilişkin beklentileri olumlu yönde değişmiş görünmektedir. Tüketici güven endeksinin artması, tüketicilerin geleceğe dair daha iyimser bir bakış açısına sahip olduklarını göstermektedir.